Faculty List

Switching :

Mrs. Neelanjali Dashputre Mr. Manoj Chaudhari
Mr. Pradeep Kondayoor Mr. R.P. Gupta
Mr. Dinesh Baghelkar Mr. Surendra V Mankar

Transmission :

Mr. D K Jadhav
Mr. Ashok Suryawanshi
Mr. Madhu Mohan Babu Pammisani
Mr. Nagnath Kulkarni
Mr. Shudhanshu Kumar Mishra

Information Technology :

Mr. Yashvant Singh
Mr. Manoj Kumar
Mr. Ravi Jana
Mr. Ravindra Kumar
Mr. Santosh S Mhaskar
Mr. Shiv Krishna Chawla
Mr. Vishnu Pisal
Mrs. I E Selvi
Mrs. Kumud Sagar

Management :

Mr. Kiran Kumar Saluvadi
Mr. Mohd Gulrez Noor
Mr. Prasanna Kimmatkar
Mr. Tuhin Das

Finance :

Mrs. Lavanya L